Най-ново
НОВО Terror Train - Blueberry Ice

НОВО Terror Train - Steam Bull


НОВО Vaporesso – Gen Max

НОВО Vopoo Drag x2
Vopoo Drag x2
89.00лв


Общи условия

Условия за ползване

Добре дошли в сайта на ElektronniCigari.bg. В работата си ElektronniCigari.bg и неговите съдружници се стремят изцяло да бъдат в услуга на своите клиенти, като им осигуряват висококачествени стоки и услуги в съответствие с най-високите възможни световни стандарти. При всякакви възможни възникнали спорове или недоразумения между ElektronniCigari.bg и негови клиенти, ElektronniCigari.bg поема ангажимента първо да потърси директно взаимно приемливо разрешение на тези спорове и недоразумения. При отказ на всяка една от страните за приемане на подобно взаимно приемливо решение ще влязат в сила следните права и задължения на страните.

1.    ОБЩИ УСЛОВИЯ

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. ElektronniCigari.bg си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Наред с тези общи условия, в пълна степен важат всички императивни норми на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и подзаконовите нормативни актове по приложението му. С потвърждаване на поръчка в онлайн системата на ElektronniCigari.bg декларирате, че сте навършили 18 години и сте съгласни с общите условия за продажба на продукти от "Ориндж Вейп. БГ" ЕООД.

2.    АВТЕНТИЧНОСТ

За да получи възможно най-добрите цени за продуктите, които предлага по правило се подразбира, че ElektronniCigari.bg  е официален дистрибутор на фирмите и производителите на тези продукти. Всички продукти предлагани в този сайт са НОВИ И ОРИГИНАЛНИ по произход.

3.    ГАРАНЦИИ

Всички стоки в сайта на ElektronniCigari.bg се продават при спазване императивните изисквания на ЗЗП и в частност глава V раздел ІІ от същия.

4.    СИГУРНОСТ

За да поръчате стоки и продукти от страниците на ElektronniCigari.bg е нужно да имате навършени 18 години, да предоставите валиден e-mail, и телефон за контакти, както и имена и адрес за доставка. Личната информация, която подавате към сайта на ElektronniCigari.bg е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента. Екипът на ElektronniCigari.bg осигурява 24 часова поддръжка, 7 дни в седмицата на системното си оборудване. ElektronniCigari.bg счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка, която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.

ElektronniCigari.bg ви гарантира,че вашата лична информация подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности свързани с изпълненията на вашите поръчки имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

Неразрешеното използване на чужди кредитни карти и измамите с кредитни карти са тежки престъпления и по българското законодателство. При възникването на подобен случай ние ще окажем пълно съдействие и ще предоставим цялата налична ни информация свързана с него, ако тя ни бъде поискана от органите на правосъдието или други официални органи упълномощени да искат такава информация или съдействие.

5.     ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продуктите на страницата на ElektronniCigari.bg са подходящи за употреба само от пълнолетни лица. Никотиновите разтвори притежават същото влияние както никотинът, който организмът ви получава при изпушването на обикновени тютюневи цигари. Електронните цигари са електрически продукти и като такива следва да се употребяват с внимание и да не се предоставят на непълнолетни. Екипът на ElektronniCigari.bg не носи отговорност за повреди в продуктите, причинени в последствие на неправилна употреба на електронните цигари, отделните компоненти, зарядните устройства и изпарителите (атомайзери). Потребителят изрично се съгласява да използва ElektronniCigari.bg изцяло на свой риск и се задължава да не търси отговорност от ElektronniCigari.bg, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползваните продукти и услуги на сайта.

6.    АВТОРСКИ ПРАВА

Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста , графиките, снимките и запазените знаци са собственост на ElektronniCigari.bg, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права.

7.    ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Стремежът на ElektronniCigari.bg е да доставя на своите клиенти най-новите стоки и най-актуалната информация свързана с тях. Цялата информация свързана със стоките и услугите предлагани на този сайт се съгласува предварително с производителите и доставчиците на съответните стоки и услуги и се контролира ежедневно и независимо, както от тях така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки както и остарели данни. ElektronniCigari.bg си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. ElektronniCigari.bg не носи отговорност и няма да уважи искове основани на типографски или ценови грешки допуснати в този сайт. ElektronniCigari.bg си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта, поръчки за които ElektronniCigari.bg има съмнения, че са в нарушение на действуващите закони и поръчки, които ElektronniCigari.bg счита, че са в ущърб на неговите или на съдружниците му интереси. ElektronniCigari.bg си запазва правото да ограничава доставката на броя на продуктите или броя на поръчките от едно лице, извършени чрез този сайт.

8.    ОТГОВОРНОСТИ

Всички стоки закупени от сайта на ElektronniCigari.bg се изпращат по куриерски служби с които ElektronniCigari.bg има сключени договори. За Всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката е отговорна единствено куриерската служба. С подписването на разписката за приемане на стоката Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към ElektronniCigari.bg .

9.    ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ElektronniCigari.bg приветствува всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от неговия сайт, както и ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на ElektronniCigari.bg и ElektronniCigari.bg ще има правото да използва, разпространява, да развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

10.  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Този сайт е създаден и се контролира от компанията "Ориндж Вейп. БГ" ЕООД, регистрирана по законите на българското законодателство. Българското законодателството ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се отнасят и решават от българското законодатество и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на това законодателство.

11.  ВРЪЩАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни. Потребителят разполага с всички права по ЗЗП, към който настоящите общи условия препращат.

12.ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато пускате поръчка или ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви, така че да можем да обработим поръчката Ви или искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Събираме и други данни с цел проследяване на поведение в анонимен вариант и анализ на интернет трафика - идентификатор на устройството (device ID), история на посетените страници в www.elektronnicigari.bg, използван уеб браузер. С тези данни не можем да ви идентифицираме пряко, те само ни помагат по-добре да разберем вашето поведение в този Сайт.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal),

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката спиди.

– компании за анализ на потребителското поведение (предоставят се само анонимизирани данни за Вашето устройство,браузер и посетени страници в този Сайт; виж раздел Бисквитки и анализ на интернет трафика).

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. 

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, собственост на „ИАй Ти Адванст ЕООД”  (www.it-advanced.com). Компанията покрива изискванията на GDPR и като допълнение е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2013 - международен стандарт за информационна сигурност.

Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии, произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:

- използване на сертификат, издаден от DigiCert Inc, за предоставяне на TLS шифрована връзка на всяка една страница от този Сайт;

- криптиране на личните ви пароли, съхранявани на сървъра; 

- въвеждане на пароли за компютрите, чрез които се предоставя достъп до личните данни, и файловете, които съдържат лични данни;
Бисквитки и анализ на интернет трафика

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия Сайт.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко.Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по силата на конфиденциални споразумения. Чрез техните услуги и технологии имаме възможност да анализираме Вашето поведение и да подобрим работата на нашия Сайт. Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са:
Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Adwords: https://privacy.google.com/ ;
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/;
OneSignal: https://onesignal.com/privacy_policy ;
Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт. Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.Вашите права

Права на субектите на данни според GDPR - може да ги намерите в секция "GDPR инструменти" на Вашия профил
Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.
Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. 

13.  ЦЯЛОСТНО СЪГЛАСИЕ

Тези права и задължения заедно със самостоятелно поетите задължения на ElektronniCigari.bg по изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и ElektronniCigari.bg, контролиран от доставчика "Ориндж Вейп. БГ" ЕООД.